Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Striatum
Strimmiga kärnsystemet
Är ett samlingsnamn på svanskärnan + skalkärnan (+ accumbenskärnan). Striatum tillhör basala ganglierna.

Begreppet "Striatum" har blivit litet svårhanterligt. Numera delar man ofta in "Striatum" i två partier: dorsala och ventrala striatum (båda på hö. och på vä. sida) .
Dorsala striatum blir då = svanskärnan + skalkärnan.
Ventrala striatum blir = Accumbenskärnan + grå substans i luktupphöjningen (Tuberculum olfactorium).
Heimer L, Swizer RD, Van Hoesen GW (1982) Ventral striatum and ventral pallidum. Components of the motor system? Trends Neurosci 41:83-87

Relaterade begrepp