Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Stamceller
Stam-celler
Nyare rön talar för att vissa ependym-celler, och/eller celler gömda bland ependymcellerna, i den fullvuxna hjärnan har kvar förmågan att dela sig och utvecklas till neuroner och gliaceller. Dessa celler kallas för stamceller. De tilldrar sig för närvarande ett stort forskningsintresse. Deras förekomst i den vuxna hjärnan antyder möjligheten att man skulle kunna få dem att producera nya fräscha nervceller som ersättning för de som dött eller skadats.

Relaterade begrepp