Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Spolformade vindlingen
Gyrus fusiformis
Human face area, FFA
Utgör den främre delen av den hjärnvindling som tidigare kallades för den inre nack-tinningvindlingen (gyrus occipitotemporalis medialis).

Gyrus fusiformis är av betydelse för vår förmåga att känna igen och minnas ansikten. Höger sidas gyrus fusiformis tycks vara särskilt engagerad i att känna igen släktingars och nära vänners ansikten och kallas ofta "human face area" eller "Fusiform Face Area"(FFA).

Bakåt övergår gyrus fusiformis i tungvindlingen (gyrus lingualis) som avgränsar synbarksfåran (fissura calcarina) nedåt och som alltså är täckt av synbark (såväl primär BA17 som sekundär BA18).


Relaterade begrepp