Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Främre spinalnervsgrenen
Ramus ventralis n.spinalis
Spinalnervsgren främre
Spinalnervens huvudgren. De främre spinalnervsgrenarna från:

1/ spinalnerverna C1 tom C4 bildar halsflätan (plexus cervicalis) som ger upphov till halsens hud- och skelettmuskelnerver samt till nervus phrenicus som innerverar diaphragma, den viktigaste andningsmuskeln

2/ spinalnerverna C5 tom T1 bildar armflätan (plexus brachialis) som ger upphov till skuldrans och armens hud- och skelettmuskelnerver,

3/ spinalnerverna T2 tom T12 bildar revbensnerverna (nervi intercostales),

4/ spinalnerverna L1 tom S3 bildar ländbäckenflätan (plexus lumbo-sacralis) som ger upphov till höftens och benets hud- och skelettmuskelnerver samt

5/ spinalnerverna S4 tom Co1 bildar svansflätan (plexus coccygeus) som ger upphov till bl.a. de yttre könsorganens nerver.