Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sidoventrikel
Ventriculus lateralis
Laterala hjärnventrikeln
Vätskefyllt hålrum i . och vä. storhjärnshemisfär. Vardera sidoventrikeln har förbindelse med 3.dje hjärnventrikeln genom ett hål, ventrikelmellanhålet (foramen interventriculare).

En sidoventrikeln delas in i fyra avsnitt. Längst fram ligger pannlobsdelen (cornu frontale ventriculus. lat.) som bakåt övergår i sidoventrikelns centraldel (pars centralis ventr. lat.). Centraldelen övergår bakåt i två utrymmen, dels ett nacklobsparti (cornu occipitale ventr. lat.) och dels en tinninglobsdel (cornu temporale ventr. lat.) som svänger av neråt och framåt in i tinningloben.

Centraldelen och tinninglobsdelen innehåller en sammanhängande långsträckt blodkärls-/choroidalfläta som tar sig, från 3.dje ventrikeln, in i sidoventriklarna genom ventrikelmellanhålen och som producerar hjärn-ryggmärgsvätska likvor (liquor cerebrospinalis).

Relaterade begrepp