Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sidofåran
Sulcus lateralis
Sulcus Sylvius
Sidofåran är en djup långsträckt fåra som löper mer eller mindre horisontellt på vardera hemisfärens utsida. Framtill avgränsar fåran pannloben från tinninglobens främre del. Längre bakåt utgör fåran gräns mellan tinninglobens bakre del och hjässloben. I bottnen av sidofåran ligger ön (insula).
I djupet av sidofåran slingrar sig den mellersta storhjärnsartären med sina huvudgrenar: den främre, den mellersta och den bakre huvudgrenen.

Relaterade begrepp