Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ryggmärgens sluttråd
Filum terminale
Sluttråden
en trådfin sträng av gliaceller och ryggmärhshinnor som, räknat från ryggmärgens nedre avslut d.v.s. segmentet Cocc1-3 (d.v.s. i höjd med ryggkotan L1 (L2)), sträcker sig neråt i kotkanalen och fäster i svanskotan. Sluttråden räknas som en del av hästsvansen.

Relaterade begrepp