Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ryggmärgens ländansvällning
Intumescentia lumbalis
den förtjockade del av ryggmärgen som omfattar segmenten T12 tom S2 och som huvudsakligen innehåller grå substans kopplad till den nedre extremitetens funktioner.

Relaterade begrepp