Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ryggmärgens halsansvällning
Intumescentia cervicalis
den förtjockade del av ryggmärgen som omfattar segmenten C3 tom T2 och som huvudsakligen innehåller grå substans kopplad till den övre extremitetens funktioner.

Relaterade begrepp