Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Primärafferent neuron
Primärsensoriskt neuron
Primärsensoriska( -afferenta) neuron fortleder nervimpulser från sinnesorganen - receptorerna - in till CNS där axonets ändgrenar bildar boutonger/nervändslut och knyter synaptiska kontakter med olika sorters interneuron.

Primär-afferenta/sensoriska neuron är delvis belägna i PNS (dendrit-träd, cellkropp och delar av axonet) och delvis i CNS (axon, axongrenar, boutonger, synapser). Antalet primärsensoriska neuron hos människan torde inte överstiga 20 miljoner (2x107) varav majoriteten utgörs av lukt- och synnervsneuron.

Det typiska primärsensoriska neuronet (så som det vanligtvis presenteras, men som inte gäller för lukt och syn)
har sin cellkropp i ett sensoriskt ganglion (spinal- eller karanialnervsganglion)
har inga anknutna synapser,
har vanligtvis ett enda utskott som delar sig i en gren ut till registreringsområdet (sinnesorganet) och en gren in till CNS.


Relaterade begrepp