Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Perifera nervsystemet
Systema nervosum periphericum
PNS
PNS omfattar alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärnan och ryggmärgen. Dvs. att hit räknas:

a) Spinalnerverna med sina grenar till hud, skelettmuskulatur och leder
b) Ryggmärgsrötterna och bakrots/spinalganglierna.
c) Kranialnerverna med sina ganglier (det är osäkert om de två första kranialnerverna, lukt- och synnerverna, skall räknas till PNS).
d) Det autonoma nervsystemets PNS-delar, t.ex. den sympatiska gränssträngen (truncus sympatheticus) och stora delar av n. vagus, samt sympatiska och parasympatiska ganglier och flätor (plexan).

Relaterade begrepp