Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Parahippocampala haken
Uncus
Cortex amygdaloideum
Detta är den främre, kraftigt bakåtböjda (jfr. virknål), änden på gyrus parahippocampalis. Inuti uncus ligger amygdala som här bildar en del av barken på uncus mediala/inre yta (cortex amygdaloideum).

Relaterade begrepp