Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Pannlobsvindling nedre
Gyrus frontalis inferior
Bakre delen av vindlingen räknas till premotoriska cortex och innehåller bl.a. på VÄNSTER sida motoriska talcentrum.

Vindlingens främre del räknas till prefrontala cortex.