Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Pannloben
Lobus frontalis
Frontalloben
Den del av storhjärnshemisfären som ligger framför centralfåran och ovanför sidofåran. Hit är de högsta tankefunktionerna förlagda och här har vi vår förmåga att koncentrera tankeverksamheten runt en viss uppgift.

Frontalloben brukar indelas i 3 större funktionella partier:
1) Motoriska barken.
2) Premotoriska barken.
3) Prefrontala barken med orbitofrontala barken.

Relaterade begrepp