Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Nivåer i centrala nervsystemet
Man brukar ibland dela in centrala nervsystemet i en serie nivåer, där den lägsta nivån är medulla spinalis. Sedan följer i stigande ordning medulla oblongata, pons, mesencephalon, diencephalon, cerebellum, de telencephala kärnorna och, som högsta nivå, cortex cerebralis.

Relaterade begrepp