Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Mikrokolumn
Begreppet syftar på den tänkbara funktionella enhet som den radiella stapeln av på varandra lagrade nervcellskroppar bildar, räknat från hjärnbarkens yta (piaytan) ner till den vita substansen. Antalet nervceller i en sådan stapel varierar mellan olika barkområden men ligger runt 80-100 st. utom i area 17 - primära synbarken - hos människa (och de stora aporna), där antalet är det dubbla.

Relaterade begrepp