Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Mikroglia
Mikroglia
Hjärnmakrofager
Grupp av gliaceller som är mindre än astro- och oligodendrocyterna. Mikrogliacellerna har sparsam cytoplasma och ett fåtal tunna förgrenade utskott. De förekommer rikligt i grå substans och ligger ofta i anslutning till blodkapillärer.

Mikroglian jämförs ibland med en viss sorts vit blodkropp - monocyten. I likhet med denna kan mikrogliacellen aktiveras vid en vävnadsskada och/eller inflammation och då fagocytera ("äta upp") cellfragment, främmande kroppar och bakterier. Celltypen fungerar som ett slags renhållningsarbetare i det centrala nervsystemet dit de vanliga vita blodkropparna inte har fritt tillträde.

Relaterade begrepp