Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Yttre luktstrimman
Stria olfactoria lateralis
Ligger framtill på pannlobens undersida. Strimman, som består av luktförmedlande nervtrådar från luktknölen, utgör luktbanans (tractus olfactorius) yttre slutgren och tränger in i främre delen av parahippocampala vindlingen och vidare in i den där belägna mandelkärnan (amygdala).

Relaterade begrepp