Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre luktstrimman
Stria olfactoria medialis
Ligger framtill på frontallobens undersida. Strimman, som består av luktförmedlande nervtrådar, utgör den inre slutgrenen av luktbanan (tractus olfactorius) och tränger in i area subcallosa omedelbart famför 3.dje ventrikelns framvägg.

Relaterade begrepp