Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Luktbanan
Tractus olfactorius
Luktbanan är en nervtrådsbunt/ledningsbana som börjar i luktknölen (bulbus olfactorius), drar bakåt i riktning mot synnervskorset och slutar i olika delar av den limbiska loben med den yttre och inre luktstrimman (stria olfactoria lateralis och medialis).

Luktbanan och luktknölen ligger båda löst infogade i luktfåranpannlobens undersida.

Relaterade begrepp