Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Linskärnan
Nucleus lentiformis
räknas till basala ganglierna och ligger på utsidan av den inre nervtrådskapseln.

Linskärnan består egentligen av två helt olika delar: den yttre mörkgrå skalkärnan (putamen) och den inre ljusgrå bleka kärnan (globus pallidus) som skiljs från varandra av lamina medullaris lateralis.

Relaterade begrepp