Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnsartär, nedre främre
Arteria cerbelli inferior anterior
Nedre främre lillhjärnsartären, AICA, Hjärnartär, nedre främre lillhjärnsartären
Avgår, en på hö. och en på vä. sida från basartären. Försörjer delar av hjärnstammen och lilla hjärnan.

Relaterade begrepp