Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnsarm mellersta
Pedunculus cerebellaris medius
är den tjockaste av lillhjärnsarmarna, utgår från bryggan och innehåller mijontals nervtrådar. De flesta av dessa har sitt ursprung i ponskärnorna på motsatta sidan och förmedlar signaltrafiken från storhjärnsbarken in till lilla hjärnan.

De båda mellersta lillhjärnsarmarna innehåller majoriteten av de mer än 200 miljoner nervtrådar som tar sig in i lilla hjärnan.

Relaterade begrepp