Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Tecto-spinala ledningsbanan
Tractus tecto-spinalis
Ledningsbana, tecto-spinal
Banan utgår från kärnområden i lamina tecti och korsar direkt över medellinjen. Den slutar i halsryggmärgens grå substans i anslutning till olika mönstergeneratorer som styr huvudets rörelser i riktning mot platsen för nytillkomna ljus- och/eller ljudretningar.

Relaterade begrepp