Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synbanan
Tractus opticus
Ledningsbana; syn
Synbanan består av ca. 1 miljon nervtrådar på vardera hö. och vä. sida. Den löper ytligt på hjärnans undersida från synnervskorset (chiasma opticum) till yttre knäkroppen (corpus geniculatum laterale) på undersidan av synhögens bakre pol (pulvinar thalami). Nervtrådarna i synbanan börjar i näthinnans (retinas) ganglieceller och slutar framförallt i den yttre knäkroppens olika nervcellslager.

Relaterade begrepp