Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Area 13, 14, 15, 16. Insulära areor
Öns Brodmannareor, Insulas Brodmannareor
Till dessa Brodmannareor är kopplade sensationer från inälvsorganen (bl.a. smaksensationer förmedlade av VPMpc kärnan i thalamus) och från balansorganen samt smärtförnimmelser.