Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kranialnerv VIII; 8
Nervus vestibulocochlearis
Balans-hörselnerven, Åttonde kranialnerven
ansluter till förlängda märgen vid sidan om ansiktsnerven. Åttonde kranialnerven kan delas upp i två delar: en balans/vestibularis-del och en hörsel/cochlearis-del som var och en är försedd med ett sensoriskt ganglion; ganglion vestibulare respektive ganglion cochlearis. Dessa ganglier ligger inneslutna i tinningbenets klippdel (pars petrosa).


Relaterade begrepp