Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kranialnerv VI; 6
Nervus abducens
Sidtittarnerven, sjätte kranialnerven
Kommer ut ur hjärnstammens framsida alldeles nedanför brygga, tätt intill medellinjen. Nerven försörjer motoriskt den yttre raka ögonmuskeln.

Relaterade begrepp