Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Isocortex
Neocortex
Modern hjärnbark
Neocortex kännetecknas av en tydlig 6-skiktad anordning av nervcellerna räknat från hjärnbarksytan och in till den vita substansen. Drygt 80% av hjärnbarken utgörs av neocortex. De resterande 20% utgörs av allocortex.

Relaterade begrepp