Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ön
Insula
Insulära loben, Ö-området
Insula ligger gömd i botten av sidofåran och betraktas numer som en egen hjärnlob: den insulära loben.
Den insulära loben är helt täckt av överhängande delar, de s.k. locken (operclar) från pannloben, hjässloben och tinningloben.

Den insulära hjärnbarken, som omfattar de dolda Brodmannareorna 13, 14, 15 och 16, bildar ett system av mer eller mindre parallellt arrangerade tunna vindlingar, gyri insule. Vindlingarna flyter samman nedåt och vänder inåt på hjärnans undersida samtidigt som barkskiktet tunnas ut och praktiskt taget försvinner. Området kallas för insula-gränsen (limen insulae) och bildar en viktig passage som utnyttjas av den mellersta hjärnpulsådran (arteria cerebri media) där den tar sig från hjärnans undersida till utsidan.

Till området är kopplade sensationer från inälvsorganen och från balansorganen samt smärtförnimmelser.

Relaterade begrepp