Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre nervtrådskapselns tinningparti
Pars sublentiformis capsulae internae
omfattar trådar som svarar för tur-och-returtrafik mellan hjärnbarken i tinningloben och thalamus, trådar från hjärnbarken till nervceller i bryggan (ponskärnorna) och, väl värt att lägga märke till, den s.k. hörselstrålningen (radiatio acustica) som löper mellan den inre knäkroppen i thalamus och den primära hörselbarken.

Relaterade begrepp