Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre nervtrådskapselns nackparti
Pars retrolentiformis capsulae internae
omfattar den trådmassa i capsula interna som är inklämd mellan linskärnans bakre pol och svanskärnan. Trådmassan svarar för tur-och-returtrafik mellan hjärnbarken i hjäss- och nackloberna å den ena sidan och thalamus å den andra, trådar från hjärnbarken till nervceller i bryggan (ponskärnorna) och, väl värt att lägga märke till, den s.k. synstrålningen (radiatio optica) som löper mellan den yttre knäkroppen i thalamus och den primära synbarken.

Relaterade begrepp