Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Frekvens
Hertz
Hz
Frekvens = händelser per tidsenhet (Hz = händelser per sekund!).
I det här sammanhanget är händelse = nervimpuls.

Relaterade begrepp