Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Striatala D2-neuron.
D2-MSN
D2-neuronen i striatum är inhibitoriska (GABA-erga), utrustade med dopaminreceptorer av typ 2 och tar kontakt med GPe. Om inte D2-neuronen exciteras från storhjärnsbarken så urladdar sig D2-neuronen med egenfrekvensen 0,1-1 Hz; något med närmast försumbar bromseffekt på GPe. Ökar excitationen från storhjärnsbarken, ja då ökar D2-neuronen sin urladdningsfrekvens, sin broms, på GPe (markerat med en stjärna runt GPe i figurerna). Som ett resultat kommer GPe`s broms på den subthalamiska kärnan (STN) att minska.
STN disinhiberas och ökar GPi-SNr´s bromsande effekt på thalamus!! Signalflödet från thalamus till storhjärnsbarken minskar!

Lägg märke till att en aktivering av D2-receptorerna (dopamin) leder till att D2-neuronens bromsande förmåga minskar.

Relaterade begrepp