Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Striatala D1-neuron.
D1-MSN
D1-neuronen i striatum är inhibitoriska (GABA-erga), utrustade med dopaminreceptorer av typ 1 och tar direktkontakt med GPi-SNr. Om inte D1-neuronen exciteras från storhjärnsbarken så urladdar sig D1-neuronen med egenfrekvensen 0,1-1 Hz; något med närmast försumbar bromseffekt på GPi-SNr. Ökar excitationen från storhjärnsbarken, ja då ökar D1-neuronen sin urladdningsfrekvens, sin broms, på GPi-SNr (markerat med en stjärna runt GPi-SNr i figurerna). Som ett resultat kommer GPi-SNr´s broms på thalamus att minska.
Thalamus disinhiberas!! Signalflödet från thalamus till storhjärnsbarken ökar!

Lägg märke till att en aktivering av D1-receptorerna (dopamin) leder till att D1-neuronens bromsande förmåga ökar.
Relaterade begrepp