Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre nervtrådskapselns knä
Genu capsulae internae
här löper bl.a. den del (tractus cortico-nuclearis) av det pyramidala systemet som skall påverka de motoriska kranialnervskärnorna.

Relaterade begrepp