Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Opioider
Opioider
Till gruppen opioider räknas bl. a. morfin, heroin och koppsegna s.k. opioidpeptider (enkefaliner, endorfiner, dynorfiner, endomorfiner och nociceptin). Opioider fäster sig på cellytans speciella s.k. opioidreceptorer och utövar sin verkan med hjälp av s.k. g-proteiner. Man talar om tre sorters opioidreceptorer: delta-, kappa- och my-receptorer.

Relaterade begrepp