Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Mediala märgskiktet
Lamina medullaris medialis
Inre märgskiktet
Tunt skikt av vit substans som skiljer bleka kärnans inre (GPi) och yttre (GPe)delar från varandra.