Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sensori-motoriska återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Sensori-motoriska loopen genom basala ganglierna.
Motoriska loopen genom basala ganglierna.
Den sensori-motoriska loopen koordinerar de muskler som tillsammans skall vara verksamma under en viss rörelse.
Rörelsen planläggs och beslutas i hjäss- och pann- loberna. Beslutet skickas till primära motoriska barken som aktiverar de nödvändiga motorneuronen. Samtidigt, dvs någon tiondels sekund innan själva rörelsen startar, aktiveras återkopplingskretsen.ref 18, fig 31.10

Kretsen/loopen utgår från storhjärnsbarkens primära sensoriska, primära motoriska, supplementära motoriska och premotoriska partier inklusive frontala blickriktningscentrum och slutar i utgångsområdena med undantag för primära sensoriska barken som tydligen saknar återkoppling.

Signalflödet från storhjärnsbarken är excitatoriskt och glutamat-ergt samt påverkar D1- och D2- neuron framförallt i skalkärnan (putamen) och delvis i svanskärnans (nucleus caudatus) caput-parti vilket aktiveras från frontala blickriktningscentrum.
Loopen engagerar särskilt VLkärnan, och CM-PF kärnkomplexet i thalamus.

Loopen utnyttjar hyperdirekta, direkta och indirekta vägarna genom basala ganglierna.

Relaterade begrepp