Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögskärnor, specifika och ickespecifka
Specifika thalamuskärnor, Ospecifika thalamuskärnor
Specifika thalamuskärnor har, var och en, ett begränsat och väldefinierat målområde i storhjärnsbarken varifrån de tar emot ett väldefinierat och karaktäristiskt returflöde av nervsignaler. Flertalet thalamuskärnor räknas hit.

Ospecifika thalamuskärnor har tur-och-retur-förbindelser med stora överlappande områden i storhjärnsbarken. De ospecifika thalamuskärnorna tar emot blandade signalinflöden från basala ganglierna, hjärnstammen (särskilt från formatio reticularis), lilla hjärnan och ryggmärgen.
De anses samspela med storhjärnsbarken under sömnen och uppvaknandet samt i samband med smärtutlösta emotioner och riktad uppmärksamhet.
Till kärngruppen räknas de intralaminära och de mittställda thalamuskärnorna.

Relaterade begrepp