Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Syhögens inre-övre kärnområde.
Thalamus mediodorsala kärnområde.
Hit räknas den mediodorsala thalamuskärnan samt MDvc-kärnan och, ibland, den diffusa gruppen medellinjekärnor.

Relaterade begrepp