Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Blodkärlflätans springa
Fissura choroidea
Fissura choroidea är den smala springa/hjärnfåra som har sidoventrikelns plexus choroideus i sin botten och som löper medialt utanför sidoventrikelns centrala och temporala delar. Plexus choroideus kommer på så sätt att bilda den mediala väggen i respektive ventrikelavsnitt.

Relaterade begrepp