Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bokstavsförkortning
Akronym
Bokstavsförkortning (ofta med "stora bokstäver") bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled.
Exempel: nucleus ventralis posterolateralis thalami presenteras som "VPL-kärnan i thalamus" eller rätt och slätt som "VPL".

Relaterade begrepp