Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögens bakre/posteriora kärnområde.
Thalamus posteriora kärnområde.
Nucleus suprageniculatus thalami, Nucleus limitans thalami
Kärngruppens tre medlemmar anses alla vara förbundna med olika områden i fyrhögsplattan (ljus- och ljudinformation) samt i viss utsträckning - särskit 1/ - ta emot smärt- och temperaturretningar.

1/ Nucleus posterior thalami.
2/ Nucleus suprageniculatus thalami.
3/ Nucleus limitans thalami.
Morys, J. et al . 1989, Nucleus limitans thalami - comparative anatomical study. Acta neurobiol. exp. 49: 239-241

Relaterade begrepp