Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Smärt- och temperaturmottagande synhögskärnor.
Thalamuskärnor, smärt- och temperaturafferens.

Relaterade begrepp