Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Korsakoffs sjukdom
Korsakoffs syndrom
Korsakoffs sjukdom, eller snarare Korsakoffs sjukdomsbild, kännetecknas av obotlig och svårartad minnesförlust (amnesi) såväl av retrograd som anterograd art. Typiskt är att de förlorade minnena under samtal eller utfrågning ersätts med påhittade redogörelser: konfabulering.

Sjukdomsbilden beskrevs första gången i slutet av 1800-talet. Dess bakomliggande orsak är thiamin(vitamin B1)brist. Eftersom svårartad vitaminbrist ofta är kopplad till allvarlig alkoholism (som en effekt av bristande normal näringstillförsel) så har Korsakoffs sjukdom, litet missvisande, brukat förklaras vara en direkt följd av alkoholmissbruket.

Det typiska fyndet i hjärnan hos Korsakoffpatienten är blödningar och degenerationer i den mediala mammillariskärnan i hypothalamus.

Relaterade begrepp