Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
BrdU-metoden
Bromodeoxyuridine
5-bromo-2'-deoxyuridine,
BrdU-metoden används för att identifiera och lokalisera nybildade celler.

BrdU är en konstgjord nukleotid som byggs in i arvsmassan(DNA) i stället för nukleotiden thymidin när en celldelning förbereds. Celler som innehåller BrdU kan sedan efter lämplig behandling (immunohistokemisk preparationsteknik) lokaliseras i mikroskop.
BrdU-metoden ersätter den tidigare använda, komplicerade och tidskrävande, autoradiografiska H3-thymidin-metoden.