Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Supramammillariskärnan
Nucleus supramammillaris
Vårtkroppskärna, övre , Hypothalamuskärna, övre vårtkroppskärnan
Övre vårtkroppskärnan, en t.hö. och en t.vä., ligger i area hypothalamica posterior i vårtkroppens dorsala del.

Kärnan förmodas vara en del i ett "belöningssystem" som arbetar vid sidan om det meso-limbiska dopaminerga belöningssystemet samt deltar i kontrollen av theta-rytmen i hippocampuskomplexet.

Ikemoto S. (2005) The Supramammillary Nucleus Mediates Primary Reinforcement via GABA/A Receptors. Neuropsychopharmacology. 30:1088–1095.

Relaterade begrepp