Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Vårtkropps-stjälken
Peduculus corporis mammillaris
Nervtrådsbunt, en t.hö. och en t.vä., som har sitt ursprung i dorsala och ventrala tegmentkärnorna och som löper ventralt vid sidan av crus cerebri på botten av fossa interpeduncularis fram till och in i corpus mammillare där den har sitt målområde.

Relaterade begrepp