Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Vårtkropp-tegmentbanan
Tractus mammillo-tegmentalis
Fasciculus mammillaris principes
Banan lämnar vårtkroppsområdet tillsammans med tractus mammillo-thalamicus som en enhet: fasciculus mammillaris principes. Vårtkropp-tegmentbanan vänder sedan av i caudal riktning in i mesencephalons tegmentdel. Banan slutar i nucleus tegmentalis dorsalis och i nucleus reticularis tegmenti pontis.

Relaterade begrepp